Chuo cha Theolojia Utengule

Chuo cha Theolojia Utengule kilianzishwa mwaka 1954, kwa misingi ya Chuo Kikuu cha Kibiblia cha Moravian, kilichoanzishwa na wamisionari wa Kijerumani mwishoni mwa karne ya 19. Chuo cha Theolojia Utengule kipo katika eneo la utulivu na amani, kimezungukwa na mazingira mazuri ya Utengule, umbali wa kilomita 7 nje ya Mbalizi. 

Tunatoa kozi zifuatazo:

  • Cheti katika Theolojia - (Miaka 3)

  • Cheti kwa Wainjilisti / Mafunzo ya Biblia - (Miaka 2)

  • Cheti katika muziki (kozi maalum)

  • Kozi ya diploma inatarajiwa kuanza mwezi Agosti 2019


Mwezi Machi 2019, takriban wanafunzi 70 wamesajiliwa katika chuo chetu. Wanawake wanakaribishwa kuomba zaidi, kuwaunga mkono wanafunzi wa kike. Pia tunawahimiza wanafunzi wa mashirika mengine kuomba. Chuo hiki si kwa ajili ya Wakristo wa kanisa la Moravian tu.


Vifaa

Tunatoa vifaa mbalimbali vyenye lengo la kuboresha hali ya usomaji katika chuo kikuu. Kuna maktaba, iliyo na vitabu takriban 2000 kusaidia ufundishaji na ujifunzaji. Kuna maabara ya kompyuta, pia kuna mabweni ya wanaume na wanawake yanayokuruhusu kukaa kwenye eneo la chuo.

Fish Pond

Ukweli ni kwamba chuo kiko kwenye eneo kubwa (zaidi ya ekari 15) linalotuwezesha kuendesha miradi mingi ya kuzalisha mapato. Chuo kinafanya shughuli zake za kilimo, wakiwamo ng'ombe, nguruwe na mashamba ya mahindi, maharage, ndizi na mboga. Zaidi ya hayo, tuna bwawa letu la samaki, ambapo tunafuga samaki kama chanzo bora cha protini.Wafanyakazi

MkuuMakamu MkuuMataaluma Mkuu
Rev. Amos Mwampamba
Rev. Sifael Mwashibanda
Rev. Ezekia Petro Majani

Lengo

Neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Agano la Kale na Agano Jipya kuwa msingi wa mafundisho yote ya kitheolojia.

Mtazamo

Kuwa mojawapo ya vyuo bora zaidi cha kumboresha mwanafunzi katika nyanja mbalimbali za kitaaluma, mafunzo, utafiti wa kitheolojia na uwezo wa ushauri na pia mfano bora kwa jamii yenye maadili mema.

Motto

Kumjua Mungu na neno lake katika Yesu Kristo.

Malengo

1. Kuwafundisha wachungaji, wainjilisti, walimu wa mitaa, wakufunzi wa Biblia, wakufunzi wa muziki na wahudumu wengine wa kanisa.

2. Kuboresha msingi wa mafunzo ya Theolojia

3. Kuwafundisha wahudumu wa kanisa elimu ya kidunia (kama vile masuala ya kijamii).


Mawasiliano

Chuo cha Theolojia Utengule

S.L.P. 185
Utengule
Tanzania


Simu:  +255 755 148514
Kiswahili